משקה רוסי Russchian  - שוופס

Russchian

פינק&ביטר

משקה ג'ינג'ר אייל Ginger ale - שוופס

ג׳ינג׳ר אייל

משקה ביטר למון Bitter Lemon - שוופס

ביטר למון

משקה מי טוניק  Tonic Water  - שוופס

מי טוניק